Om oppsigelse til Verifone / Point

Trykk her  : Oppsigelse av

BAX og Lisens hos Verifone / Point

Oppsigelse av programvarelisens til Verifone / Point

Oppsigelse av programvarelisens må sendes skriftlig 3 måneder før neste lisensfakturering.

Programvarelisensen faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder og gjenværende forskuddsbetalt lisensperiode på tidspunktet for oppsigelsen krediteres ikke.

Serviceavtale Verifone:

Serviceavtale

Serviceavtale har 3 års bindingstid fra avtaleinngåelse. Deretter forlenges avtalen med ett år av gangen inntil den sies opp.

Serviceavtale faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder og gjenværende forskuddsbetalt periode på tidspunktet for oppsigelsen krediteres ikke.

Oppsigelse av serviceavtale må sendes skriftlig 3 måneder før avtalens utløp.

Det er viktig å si opp avtaler med Verifone i god tid!
Oppsigelse POINT / Verifone